Tarief

Het eerste consult duurt 1 ½ uur waarin een anamnese wordt afgenomen.

Een vervolgconsult duurt 1 uur.

Het tarief per consult is € 60,-. Inclusief een complexflesje wanneer dit nodig mocht zijn.

U kunt het verschuldigde bedrag contant voldoen na een consult. In de praktijk is er geen mogelijkheid tot pinnen. U kunt er ook voor kiezen het verschuldigde bedrag over te maken. Dit dient dan binnen 14 dagen te gebeuren.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld of niet worden nagekomen worden in rekening gebracht.

De EEN®-therapie valt onder lichaamsgerichte psychotherapie. 

Omdat ik aan alle opleidingseisen voldoe en aangesloten ben bij beroepenvereniging VBAG komen mijn consulten in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding via de zorgverzekeraars wanneer u aanvullend verzekerd bent.

Controleer of vraag bij uw zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de door u afgesloten verzekering.