Tarief

Het eerste consult duurt 1 ½ uur waarin een anamnese wordt afgenomen.

Bij het eerste consult moet een geldig ID-kaart of paspoort getoond worden

Een vervolgconsult duurt 1 uur.

Het tarief per consult is per ingang van 1 januari 2023 € 70,- (inclusief een complexflesje wanneer dit nodig mocht zijn).

U kunt het verschuldigde bedrag pinnen of contant voldoen.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld of niet worden nagekomen worden in rekening gebracht.

De EEN®-therapie valt onder lichaamsgerichte psychotherapie. 

Omdat ik aan alle opleidingseisen voldoe en aangesloten ben bij beroepsvereniging CAT komen mijn consulten in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding via de zorgverzekeraars wanneer u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Controleer of vraag bij uw zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de door u afgesloten verzekering.