Tarief

Het eerste consult duurt 1 ½ uur waarin een anamnese wordt afgenomen.

Een vervolgconsult duurt 1 uur.

Het tarief per consult is € 60,-. Inclusief een complexflesje wanneer dit nodig mocht zijn.

U kunt het verschuldigde bedrag contant voldoen na een consult. In de praktijk is er geen mogelijkheid tot pinnen. U kunt er ook voor kiezen het verschuldigde bedrag over te maken. Dit dient dan binnen 14 dagen te gebeuren.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld of niet worden nagekomen worden in rekening gebracht.

De EEN®-therapie valt onder lichaamsgerichte psychotherapie. 

Omdat ik aan alle opleidingseisen voldoe en aangesloten ben bij beroepsvereniging CAT en MET komen mijn consulten in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding via de zorgverzekeraars wanneer u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Controleer of vraag bij uw zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de door u afgesloten verzekering.