Tarief

Het eerste consult duurt 1 ½ uur waarin een anamnese wordt afgenomen.

Bij het eerste consult moet een geldig ID-kaart of paspoort getoond worden

Een vervolgconsult duurt 1 uur.

Het tarief per consult is € 65,- (inclusief een complexflesje wanneer dit nodig mocht zijn).

U kunt het verschuldigde bedrag pinnen of contant voldoen.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld of niet worden nagekomen worden in rekening gebracht.

De EEN®-therapie valt onder lichaamsgerichte psychotherapie. 

Omdat ik aan alle opleidingseisen voldoe en aangesloten ben bij beroepsvereniging CAT en MET komen mijn consulten in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding via de zorgverzekeraars wanneer u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Controleer of vraag bij uw zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de door u afgesloten verzekering.