Praktijk informatie

De praktijk is gevestigd in Nederweert.

Het adres is Hovensteeg 15, 6031 PE Nederweert. De praktijk is te bereiken op de begane grond. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de praktijk kunt komen dan werk ik ook ambulant.

Werktijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Telefonisch bereikbaar op 06 15131515 ma t/m do tussen 13.00 en 13.30 uur en na 17.00 uur.

E-mailadres: peggylemmers@gmail.com

 

Algemene voorwaarden:

  • Behandelovereenkomst:

Voorafgaand aan de behandeling wordt de behandelovereenkomst doorgenomen. Hierin staan de algemene voorwaarden wat betreft de behandeling en geeft u toestemming voor de behandeling. Deze kunt u onderaan de pagina vinden en inzien.

Wanneer het een behandeling van een kind betreft, dienen beide gezaghebbende ouders/voogden de behandelingsovereenkomst te tekenen indien het kind minderjarig is. We spreken dan van een leeftijd tot 16 jaar.

 

  • Betaling:

Ieder consult kan contant voldaan worden. Er is mogelijkheid om te pinnen. Het verschuldigde bedrag kan ook overgemaakt worden. Dit dient dan binnen 14 dagen te gebeuren. Voor de consult tarieven klik hier

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld of niet worden nagekomen worden in rekening gebracht.

 

  • Algemene verordening gegevensbescherming:

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens is deze wet opgesteld. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Meer informatie over de privacy verklaring kunt u hier vinden.

Praktijk NoVia voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden alle verzamelde gegevens gebruikt voor het verlenen van goede complementaire zorg en voor de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt en indien nodig met diens zorgverzekeraar.

 

  • Klachtenregeling:

Indien u na een behandeling een klacht heeft over de behandeling dan wel de behandelingswijze, neem dan contact met mij op en gaan we samen in gesprek om het op te lossen.

Levert dit voor u geen bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de CAT. 

Want ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling

 https://gatgeschillen.nl/

Mocht dit ook niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie TCZ (Stichting Tuchtrecht Beroepsoefenaars Complementaire Zorg

 

  • Beroepsvereniging en registraties:

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT

Verder sta ik geregistreerd in het HBO register voor beroepsbeoefenaren van de complementaire zorg van Stichting RBCZ.

KvK:  69643482 

BTW-id NL154564345B01